زیرسیستم کاوش شاپرک (سامانه جامع فراکاوش)

نرم‌افزار کاوش شاپرک شامل زیر‌سیستم‌های مددکار رده‌بندی (دیویی و کنگره)، سرعنوان‌های موضوعی زبان فارسی، مستند مشاهیر و مؤلفان، نشانه مؤلف دیویی و کنگره (فارسی و لاتین)، به صورت 4 کتاب الکترونیکی، ابزار بسیار مناسب و ارزشمندی برای کتابداران است. این نرم‌افزار در کشور منحصر به فرد بوده و بهره‌گیری از آن باعث تسهیل چشمگیری در فرآیند فهرست‌نویسی منابع کتابخانه خواهد شد. طراحی شاپرک به گونه‌ایست که امکان استفاده از آن بدون محدودیت تعداد کاربر در محیط اینترنت و اینترانت به راحتی فراهم خواهد شد.

مدد کار رده‌بندی (دیویی و کنگره)

این زیرسیستم پلی است میان سر عنوان‌های موضوعی مختلف و نظام‌های رده‌‌بندی دیویی و کنگره امکان جستجو بر اساس رده دیویی، رده کنگره، موضوع و بخشی از موضوع و دیدن سایر اطلاعات متناظر هر یک در این سیستم پیش‏بینی گردیده است، به نحوی که با یک جستجو مثلاً جستجو بر اساس موضوع، می‏توان رده‌ دیویی و کنگره منتسب بدان را نیز مشاهده کرد. به عبارت دیگر این زیرسیستم حاوی بانک اطلاعاتی گسترده‌ای شامل سه فیلد موضوعات، رده‌دیویی وکنگره بوده که رکوردهای آن از فهرست برگه‏های کتابشناسی ملَی انتخاب گردیده و در نتیجه امکان جستجو بر اساس موضوع و یافتن رده‌ دیویی و کنگره و یا جستجو بر اساس رده و دیدن موضوع و رده دیگر میسر می‏باشد. در این برنامه با سه ترتیب مختلف (موضوعی، رده ‌دیویی و ‌کنگره) می‏توان اطلاعات را بازیابی و مشاهده نمود.


سرعنوان‌های موضوعی زبان فارسی

در این زیرسیستم از امکان بسیار مهم و جالب اَبَرمتن (Hypertext) استفاده شده ‌است. با این امکان ارجاع خودکار بر روی عبارات مختلف میسرمی‏باشد، به نحوی که با کلیک ماوس به صورت هوشمند به محل مناسبی که اطلاعات سرعنوان اقتضاء می‏کند، منتقل خواهیم شد. هیچ سیستم دیگری در کشور با این ویژگی هوشمندی بی نظیر وجود ندارد.


مستند مشاهیر و مؤلفان

این زیرسیستم از نظر عملکرد دقیقاً مشابه زیرسیستم سرعنوان‌های موضوعی کاوش بوده و با این تفاوت که در آن می‏توان اسامی مستند و غیرمستند مشاهیر و مؤلفان جستجو و بازیابی نمود.


نشانه مؤلف دیویی و کنگره (فارسی و لاتین)

این زیرسیستم عملا حاوی چهار مجموعه کتاب و راهنمای کتابدار برای یافتن نشانه مؤلف مورد نظرش درجداول دیویی و کنگره در زبان‌های فارسی و لاتین می‌باشد، به نحوی که با سرعت غیر قابل مقایسه‏ای با سیستم دستی و بدون مراجعه به کتاب‌های مرجع و یا تغییر کتاب فارسی به لاتین و برعکس، می‏توان درجهت فهرست‌نویسی استاندارد از آن بهره جست. همچنین جدول راهنمای کامل نشانه مولف در نظام رده‌بندی کنگره نیز در این زیرسیستم وجود دارد.


دریافت بروشور کاوش شاپرک