ابزارهای کمکی پیشرفته فراکاوش

kavutil

امکاناتی در جهت بهینه‌سازی نرم‌افزار نیز به صورت ویرایش جداگانه و تحت عنوان Kavutil فراکاوش ارایه شده است. در واقع این دفتر یک سری ابزارهای کمکی پیشرفته طراحی و تولید نموده است تا در صورتی که مراکز کاستی‌هایی در کامپیوتر اصلی و یا دیتای موجود در نرم‌افزارشان مواجه بودند آنها را از طریق دیگری حل و فصل نمایند.

تولید بانک واژگان
راه اندازی مجدد سرویس‌ها
تولید قفل نرم‌افزاری
کانورت اطلاعات از نسخه ویندوز
کانورت اطلاعات اطلاعات از نسخه کاوش پروانه
تکراری گیر مدارک در پایگاه جامع
گزارش مالی میز امانت
پایگاه برای جستجو از طریق وب سرویس

مقادیر پیشفرض برنامه فراکاوش
باز کردن پورت‌ SQL‌ برروی فایروال
تصحیح اطلاعات پیش از کانورت
ویرایش اطلاعات برای تصحیح عملکرد جستجوها
تغییر کلی ترتیب اطلاعات و شرط جستجو برای اساس رده
حذف کاراکترهای اضافی برای مدارک انتقالی از ایزو و Z39.50
تغییر تاریخ‌های شمسی به میلادی
رفع مشکل پیغام خطای Request Too Long
تولید Sitemap برای بهینه سازی SEO