برای ارسال درخواست استخدام و یا همکاری، فرم ذیل را تکمیل و ارسال فرمایید.

مشخصات فردی
* نام:
* نام‌خانوادگی:
* دین:
* مذهب:
* محل تولد:
* سال تولد:
* وضعیت تاهل:
* وضعیت نظام وظیفه:
* میزان تحصیلات:
* رشته تحصیلی:
* نام دانشگاه:
* نشانی منزل:
* تلفن منزل:
* تلفن همراه:
مهارت‌ها
* آشنایی با دستورات DOS:
* آشنایی با Windows XP:
* آشنایی با Windows 7:
* آشنایی با Windows 8, 10:
* آشنایی با ویندوز‌های سرور:
* Word:
* Access:
* Excel:
* PowerPoint:
* OneNote:
* Photoshop:
* ASP.Net:
* VB:
* VF:
* #C:
* Java Script یا jQuery:
* SQL Server:
* آشنایی با راه‌اندازی شبکه:
* آشنایی با سخت افزار:
* آشنایی با زبان انگلیسی:
* آشنایی با امور دفتری و روحیه کار تیمی:
* علاقه به کار فروش و بازاریابی:
سوابق کاری
ردیف محل فعالیت تلفن سمت از سال تا سال علت ترک کار
۱
۲
۳
ضوابط
دارای سال سابقه بیمه می‌باشم.
نام معرف:
مشخصات ضامن معتبر:
آخرین حقوق دریافتی:
* حداقل حقوق درخواستی:
* کد امنیتی: