نرم افزار کاوش تحت ویندوز

نرم‌افزار تحقیقاتی کتابداری کاوش تحت ویندوز ویرایش ۲۰۰۶

این نرم‌افزار شامل ۸ زیر سیستم می‌باشد و هر یک از این زیرسیستم‌ها نیز می‌تواند به صورت جداگانه و یا به صورت یکجا تهیه گردد، بدین معنی که هر کتابخانه و یا مرکز اسناد و آرشیو و ... بسته به نیاز خود می‌تواند هر یک از زیرسیستم‌های ذکر شده را انتخاب و تهیه نماید. در ادامه امکانات موجود در هر زیرسیستم بیان می‌گردد.

۱- زیرسیستم جامع کتابخانه و آرشیو (چندرسانه‌ای و کتابخانه دیجیتال)
۲- زیرسیستم امانات و گردش کتاب
۳- زیرسیستم کاردکس نشریات
۴- زیرسیستم تخصصی مقالات
۵- زیرسیستم مدد کار رده‏بندی (دیویی و کنگره)
۶- زیرسیستم سرعنوان‌های موضوعی زبان فارسی
۷- زیرسیستم مستند مشاهیر و مؤلفان
۸- زیرسیستم نشانه مؤلف دیویی و کنگره (فارسی و لاتین)

-امکان تعریف کاربران و گروه کاربری به همراه سطوح دسترسی مختلف
-امکان ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی (Data Bank) به صورت نامحدود به منظور تفکیک و استفاده از اطلاعات مدارک مختلف به صورت مجزا
-امکان پذیرش، ذخیره، بازیابی و فهرستنویسی اطلاعات انواع مدارک اعم از مدارک کتابی و غیرکتابی چون: سند، نقشه، مقاله، مجله، کاتالوگ، فیلم، نوار، اسلاید و ... مطابق با قواعد ISBD بدون محدودیت تعداد رکورد
-امکان انتقال داده‌ها از بانکهای دیگر کتابخانه‏ها (بانک مشاع کاوش) جهت سهولت و صرفه جویی فوق العاده در فهرست‌نویسی
-امکان انتقال و فراخوانی اطلاعات از دیسک‌های لیزری (فایل‌هایی با فرمت iso و ...) مانند CD کتابشناسی ملی ایران
-امکان تهیه و چاپ گزارش‌های مختلف مورد نیاز مسئولین و مدیران کتابخانه
-امکان پذیرش اعضاء به همراه عکس آنها و تعریف گروه‌های مختلف اعضاء
-انجام امور جاری میز امانات (داد و ستد مدارک) با استفاده از نام اعضاء و شماره کارت و عنوان مدرک و همچنین از طریق بارکد
-امکان محاسبه دیرکرد (برحسب روز) بصورت خودکار و بلافاصله پس از بازگشت مدرک