نرم‌افزار تحقیقاتی کتابداری کاوش از سال ۱۳۶۸ تاکنون با تجربه‌ای گرانبار در امر مکانیزه کردن کتابخانه‌‌ها و مراکز اسناد و آرشیوها در خدمت جامعه کتابداران و پ‍ژوهشگران در بیش از ۴۰۰۰ مرکز در سراسر کشور بوده است، از این رو با سابقه‌ترین نرم‌افزار کتابخانه‌ای استاندارد مطابق با استانداردهای بین‌المللی در کشور است و به همین دلیل توانسته با ارائه زیرسیستم‌های مختلف، بخش‌های گوناگون مورد نیاز مراکز مختلف علمی، آموزشی و پژوهشی، مذهبی و... را با نرم‌افزارهای متناسب پوشش دهد.